وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
سوره واقعه - تدبر در قرآن کریم
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارائه‌شده در هیئت قرآن و عترت (علیهم‌السلام) در سال ۱۳۹۳
«چگونه خداوند منکران قیامت را هدایت می‌کند؟» (تدبر در سوره واقعه)

سورۀ مبارک واقعه
چگونه خداوند، منکران قیامت را هدایت می‌کند؟

ارسال این برگه