وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
سوره یس - تدبر در قرآن کریم
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارائه‌شده در هیئت قرآن و عترت (علیهم‌السلام)، تهران، بهار و تابستان ۱۳۹۴
تدبر در سوره مبارک یس - علی صبوحی طسوجی

تدبر در سوره مبارکه یاسین

ارسال این برگه
سوره یس - تدبر در قرآن کریم
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارائه‌شده در هیئت قرآن و عترت (علیهم‌السلام)، تهران، بهار و تابستان ۱۳۹۴
تدبر در سوره مبارک یس - علی صبوحی طسوجی

تدبر در سوره مبارکه یاسین

ارسال این برگه
keyboard_arrow_up