وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

بایگانی مطالب مرتبط با

ماه: اردیبهشت ۱۴۰۱

امتیازات تدبر و پیشنهاداتی در راستای ارتقای تدبر (سخنرانی خانم دکتر نفیسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

در این ویدئو خانم دکتر شادی نفیسی عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران در سخنان عالمانه خود پیشنهاداتی در راستای ارتقای تدبر بیان می کند. در این راستا ویژگی…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
keyboard_arrow_up