وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

بایگانی مطالب مرتبط با

ماه: اردیبهشت ۱۴۰۱

ضرورت بومی سازی آموزش تدبر در مجامع دانشگاهی (سخنرانی استاد عباس صبوحی در همایش فرهیختگان دانشگاهی تدبر)

در این ویدئو گفتار کوتاه استاد عباس صبوحی را در همایش فرهیختگان دانشگاهی تدبر مشاهده میکنید. در این گفتار استاد صبوحی از ضرورت بومی سازی آموزش تدبر در مجامع دانشگاهی…

فهم منسجم قرآن مانع فهم اشتباه قرآن (سخنرانی استاد علی صبوحی در همایش فرهیختگان دانشگاهی تدبر)

در این ویدئو سخنرانی استاد علی صبوحی در همایش فرهیختگان دانشگاهی تدبر را مشاهده میکنید که در سالن اجتماعات دانشگاه مذاهب اسلامی بیان شده است. در این سخنرانی استاد صبوحی…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
keyboard_arrow_up